Middeleeuws Heerlen

Middeleeuws Heerlen

Midden in Heerlen, daar waar nu het Pancratiusplein ligt, was in de Middeleeuwen een kleine versterking (oppidum), ook wel Landsfort Herle genoemd, bestaande uit de kerk, een kerkhof en een tiental huizen. Daar omheen lag een walmuur van circa twee meter dik die in 2006 bij opgravingen is teruggevonden. Om de walmuur lag een gracht van vier à vijf meter breed en twee meter diep. De loop van deze gracht wordt deels aangegeven door de op het plein aangelegde goot die voorzien is van blauwe ledverlichting.

Heerlen nu

Vandaag de dag herinneren de Pancratiuskerk en naastgelegen Schelmentoren aan de middeleeuwse periode. De Schelmentoren was ooit een woontoren , maar heeft in de tijd van de Bokkenrijders ook dienst gedaan als gevangenistoren. In de Middeleeuwen werd ook de basis gelegd voor kasteel Hoensbroek, dat enkele kilometers buiten het centrum van Heerlen ligt en één van de grootste waterkastelen van Nederland is.

Pancratiuskerk

Het oudste archiefstuk, waarin iets over kerkelijk Heerlen is vermeld, bevindt zich in de Archives Nationales te Parijs en is een schenkingsakte uit 1065 van de bisschop Udo van Toul, heer van het allodium Heerlen, aan het bisdom Toul. Hierin is vermeld dat er in 1049 in Heerlen een St. Andreaskapel bestond, die samen met een kapel te Welten behoorde tot de hoofdkerk te Voerendaal.

Lees meer

Schelmentoren

De Schelmentoren of gevangentoren is ooit onderdeel geweest van de middeleeuwse burcht Herle dat ook wel het Landsfort Herle werd genoemd. Deze burcht moet gebouwd zijn in de twaalfde of begin dertiende eeuw en heeft tot in de achtiende eeuw een militaire functie gehad. Binnen de vesting was de Pancratiuskerk gesitueerd. De toren, die oorspronkelijk uit Kunrader steen was opgebouwd, is mogelijk één van de oudste delen van het gehele fort en de kerk. De toren stond aanvankelijk volledig vrij en zou een woontoren zijn voor de graven van Ahr, waarop ze zich in tijden van nood konden terugtrekken. De toren, die in archiefstukken ook vermeld staat als Bickenstein, bleef staan toen het landsfort verviel en kreeg de functie van gevangenis die het behield tot 1870. Oorspronkelijk had de toren geen tentdak. De bovenste verdieping was het dak. Het dak is er pas in de achttiende eeuw op geplaatst toen de cachotten werden gebouwd. Deze zijn nog steeds aanwezig.

Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek is één van de grootste en mooiste kastelen van het land. In dit enorme slot komen avonturen uit het verre verleden tot leven. Dwaal door meer dan veertig ingerichte kasteelvertrekken, bewonder de 18e eeuwse roemrijke zalen en ontdek het kasteel vanuit de donkere kerkers tot hoog in de middeleeuwse uitkijktoren.

Lees meer

Bokkenrijders en zusters

In de periode tussen Middeleeuwen en de komst van de mijnbouw eind 19e eeuw waren onder meer de Bokkenrijders actief in de regio (18e eeuw). Maar Heerlen was ook een kuuroord en er streken hier een groot aantal kloosterordes neer in de regio. In het Savelbergklooster kun je het verhaal van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph ontdekken.

Lees meer

Meer rijk verleden in Heerlen

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website